شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 12:01

تنظیمات سئو سایت جوملا

برای آنکه سئو سایت را برای جوملای خود فعال کنید باید عملیات زیر را انجام دهید:
ابتدا وارد مدیریت جوملای خود شوید و به قسمت تنظیمات کلی سایت رفته و سپس در قسمت تنظیمات سئو، گزینه های مربوط به سئو سایت را دقیقا مطابق تصویر زیر تنظیم نمایید.

منتشرشده در مقالات